Manajemen Sekolah

Kepala Sekolah                             :      Drs. Dadan Sabrudin

Kasubag Tata Usaha                    :      Sumaryatun, S.Pd.

Wakil Kepala Sekolah

  1. Bidang Kurikulum : H. Encep Kusmawan, M.Pd.

Staf wakil Kurikulum                  :      Dra. Hj. Retno Kustiyati

  1. Bidang Sarana dan Prasarana : Drs. Sukadi
  2. Bidang Humas : Rodiyah, S.Pd.
  3. Bidang Kesiswaan : Dra. Hj. Evi Yulalia

Pembina OSIS                          :      Zainal Abidin, S.Pd.I

 

Kepala Kompetensi Keahlian

  1. Perhotelan :      Deviyani Nurjaman, M.Par.
  2. Tata Boga                           :      Dra. Retno Widyati, MM.
  3. Usaha Perjalanan Wisata :      Tommy Wahyu Lesmana, SE